தியானம்

தியானம் என்றால் என்ன ? தியானத்தில் யார் வெற்றி பெற்றவர்கள்

by Suresh Stalin,
புற வழிபாடு, அகவழிபாடு

புற வழிபாடு மற்றும் அகவழிபாடு

by Suresh Stalin,
Web Application in Tamil

ஜாவாவில் சிறிய வெப் அப்ளிக்கேஷனை உருவாக்குதல் – How to create Web Application in Java Tamil – SESSION 2

by Suresh Stalin,

What is Web Application in Tamil Session 1? Spring boot Microservices Course in Tamil

by Suresh Stalin,

காக்கிஸ்(Coccyx) எலும்பின் ரகசியம். ஒரு ஆன்மாவின் அடுத்த ஜன்மம் இங்கு இருந்தே உருவாகிறது

by Suresh Stalin,

தியானம் என்றால் என்ன ? தியானத்தில் யார் வெற்றி பெற்றவர்கள்

தியானத்தில் பலவகைகள் உண்டு. எனக்கு தெரிந்த தியானத்தை நான் பகிர விரும்புகிறேன். பொதுவாக தியானம் என்பது மனதை ஒருமுகப்படுத்தி அதை தன்வசப்டுத்த முயற்சி செய்வது. மனம் என்பது[…]