காக்கிஸ்(Coccyx) எலும்பின் ரகசியம். ஒரு ஆன்மாவின் அடுத்த ஜன்மம் இங்கு இருந்தே உருவாகிறது

by Suresh Stalin,
கொரானா

கொரோனாஇரண்டாம் அலை இந்தியாவில் ஏன் விஸ்வரூபம் எடுத்தது

by Suresh Stalin,
வெற்றி நிச்சயம்

இந்த வீடியோவ பருங்க செய்யற வேலைய திறைமையோடு செய்யதா வெற்றி நிசச்சம்

by Suresh Stalin,
Java functions and variables in tamil

அடிப்படை ஜாவா தமிழில் – பகுதி 7 Java Functions and Variables Part 7

by Suresh Stalin,
java command in tamil

உங்களுடைய முதல் ஜாவா ப்ரோகிராம் பகுதி 6 தொடர்ச்சி – Your first Java program in Tamil – part6

by Suresh Stalin,

காக்கிஸ்(Coccyx) எலும்பின் ரகசியம். ஒரு ஆன்மாவின் அடுத்த ஜன்மம் இங்கு இருந்தே உருவாகிறது

முதுகுதண்டின் கீழ் வால்பகுதி போன்ற ஒரு எலும்பு உள்ளது. இந்த எலும்பால் பிற உள் உறுப்புகளுக்கு எந்த பயனும் கிடையாது எனவே இந்த எலும்பு எதற்கும் பயன்படாது[…]