அகத்தியர் – காப்பு

அகத்தியர் – காப்பு

Posted by

பூரணமாய் நிறைந்தகுரு மலர்த்தாள் போற்றி
புகலுகிறேன் வைத்திய ரத்தினச் சுருக்கந் தன்னை
வாரணமா முகத்தோளைப் பணிந்து வாழ்த்தி
வைத்தியந்தான் முந்நூற்றோ டறுபதுக்குள்
காரணமாஞ் செந்துரம் பற்ப லேகியம்
கருவான தயிலமொடு கிருதமெண்ணெய்
சூரணமாக் கிராணமொடு கலிக்க மாத்திரை
களுவாக நாடிமுதற் சொன்னோம் பாரே

Hygiene sanitary napkin

பூரணமாய் நிறைந்த சற்குருவின் மலர் பாதத்தை போற்றியும் , யானை முகத்தோனைப் போற்றியும், வைத்திய ரத்தினச் சுருக்கம் 360 என்ற இந்நூலில் செந்துரம், பற்பம், லேகியம், தைலம், கிருதம், எண்ணெய், கலிக்கம், மாத்திரை மற்றும் நாடி பார்க்கும் வித்தை சொல்லியுள்ளேன்

கரிமுகனடியை வாழ்த்திக் கைதனில் னாடிபார்க்கில்
பெருவிரலங் குலத்திற் பிடித்தடி நடுவே தொட்டால்
ஒரு விரலோடில் வாதம் உயர் நடுவிரலிற் பித்தந்
திருவிரல் மூன்றிலோடிற் சேத்தும நாடியாமே    —- அகத்தியர் வைத்திய ரத்தின சுருக்கம் – 360

யானை முகனான விநாயகனை வணங்கி பெருவிரலின் ஒரு அங்குலம் கீழ் ஆள்காட்டி விரல், நடு விரல் மற்றும் மோதிர விரல் கொண்டு கையை பிடித்து பார்க்க வேண்டும். அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஆள்காட்டி விரலில் தட்டுகிற நாடியை வாதநாடி என்றும், நடு விரலை தட்டுகிற நாடியை பித்தநாடி என்றும், மோதிர விரலை தட்டுகிற நாடியை சிலேத்தும நாடி என்றும் கூறுகிறார்.

Fashion Jewellery

எங்களிடம் தரமான பக்கவிளைவுகள இல்லாத மூங்கிலால் ஆன மற்றும் சுத்தமான காட்டன் துனியால் ஆன சானட்டரி நாப்கீன்கள் விற்பனையில் உள்ளது. அதை பயன்படுத்தி உங்கள் ஆரோக்கியத்தை காத்துக்கொள்ளுங்கள்

  • இயற்கையான மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட சானட்டரி நாப்கீன்கள்
  • கலப்படம் இல்லாத காட்டன் துனியால் செய்யப்பட்ட சானட்டரி நாப்கீன்கள்
  • இயற்கை சூழலை பாதிக்காத சானட்டரி நாப்கீன்கள் Eco-Friendly Sanitary Pads
  • அரிப்பு மற்றும் பக்கவிளைவுகள் இல்லாத நாப்கீன்கள்
  • அற்புதமான உறிஞ்சும் தன்மையை கொண்டது.
  • ஒவ்வொரு நாப்கீன்களையும் வெளியை எடுத்துச்செல்ல சிறிய கவர்களுடன்கூடியது.
  • இது ஒரு Ultra-Thin Sanitary Pads

இபபோழுதே எங்கள் நாப்கீன்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

மேலும் பெண்களுக்கான அனைத்து Fashion Jewellery வகைகள் எங்களிடம் உள்ளது. PINEPAD இணையதளத்தின் உள்ள சென்று அனைத்தையும் கானுங்கள். நியமான விலையில் அனைத்து பொருட்டகளையும் shop செய்யது மகிழுங்கள் PINEPAD


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


எங்களுடைய ஆங்கில மற்றும் தமிழ் வழி ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ஆங்கில வழி கல்வி
ITGARDEN YouTube செனல்
தமிழ் வழி கல்வி
TamilKadal Tamil YouTube செனல்