ஆறு ஆதார சக்கரம் – சுவாதிஷ்டானம்

ஆறு ஆதார சக்கரம் - சுவாதிஷ்டானம்

அடுத்த ஆதாரம் சுவாதிட்டானம் நாற்கோன வடிவம் உடையது. ஆறு தாமரை இதழ்களால் சூழ்ந்துள்ளது. இது பொன்னிறமுடையதாக இருக்கும். நகாரம் என்ற அட்சரத்தைத் தீபமாக ஏற்றி சிவறீங் என்று உருச் செபிப்பாயாக

சுத்தமுடன் ஆதார மூலஞ்சொன்னேன்
சுவாதிஷ் டானத்தினுட சுகத்தைக்கேளு
பத்தமுடன் நாற்கோணம் இதழ்தான் ஆறு
பதிவான பொன்னிறம்போல் இருக்கும் மைந்தா
சுத்தமுள்ள நாற்கோணம் நடுவிலேதான்
தெளிவான நகாரமென்ற தீபமேத்தி
நித்தமுமே நகாரமுடன் சிவறீங்கிட்டு
நிலையறிந்து உருச்செபிச்சு நிசத்தைக்கேளே.

கேளடா நிலையறிந்து வாசிகொண்டு
கீழ்மேலும் நன்றாக நின்றுபாரு
சூளடா நின்றநிலை பார்க்கும்போது
சோதியொன்று தோணுமடா பிரமசொரூபம்
ஆளடா பிரம்மநிலை ரூபங்கண்டால்
அடக்காத வாசியது அடங்கும் வீட்டில்
காளடா வாசியது அடங்கி நின்றால்
கண்ணடங்கா பூராணத்தைக் காணலாமே –– அகத்தியர் சௌமிய சாகரம்

வாசியினால் நிலையறிந்து கீழும் மேலும் போகாமல் நின்று பார்த்தால் பிரம்ம சொரூபம் தோன்றும். பிரம்மரூபம் கண்டால் வாசி அடங்கும். வாசி அடங்கினால் பூரணத்தைக் காணலாம்.

அடுத்த பதிவில் மணிபூரகம் ………நன்றி


எங்களுடைய தமிழ் கடல் YouTube செனலை பதிவு செய்து(Subscribe), பல தரப்பட்ட ஜாவா(Java) ஐடி தொழில்நுட்பத்தை தமிழ் வழியில் இலவசமாக கற்று கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஆன்மீக பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ் கடல் YouTube செனல்


எங்களுடைய ஆங்கில வழி ஜாவா(Java) ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ITGARDEN YouTube செனல்


எங்களுடைய வணிக இணைய தளம் வழியாக பல கைவினை பொருட்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள்
PinePad eCommerce site
வணிக இணைய தளம் PinePad YouTube செனல்
PinePad YouTube செனல்


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *