ஆறு ஆதார சக்கரம் – விசுத்தி

ஆறு ஆதார சக்கரம் – விசுத்தி

மருவி நின்ற தலமதுதான் விசுத்திவீடு
மகத்தான அறுகோணம் நன்றாய்ப்போட்டு
திருவிந்த அறுகோணஞ் சுத்திநல்ல
தீர்க்கமுடன் பதினாறு இதழ்தான் போட்டு
குருவிருந்த கோட்டை வெகு கருப்பாய் நிற்குங்
குணமான அக்கோட்டை நடுவிலேதான்
உருவறிந்து விந்திட்டு ஓங்காரஞ் சுத்தி
உத்தமனே வங் கிலி யங்கென்று போடே.

அனாகதத்திற்கு மேலே உள்ளது விசுத்தி என்ற தலம் அறுங்கோணமிட்டுச் சுற்றிலும் பதினாறு இதழ்கள் போடுவாயாக நடுவிலே விந்து போட்டு அதன் அட்சரம் வகாரமாகையால் வங் கிலி யங் என்று போடுவாயாக.

போட்ட பின்பு மனதுகந்து மனக்கண்சாத்தி
பூரணமாய் வங் கலி யங்கென்றிட்டு
நாட்டமுடன் தானிருந்து ஒரு நூறு மைந்தா
நன்மையுடன் தான் செபித்து நயனமேவி
தேட்டமுடன் குருபதியில் சென்று பாரு
சிவசிவா வாயுவேக லகிரியுண்டாம்
வாட்டமில்லா லகிரியடா வாயுவேகமாகு
மகத்தான யோகசிவ போதமாமே.

மலர்கள் சாத்தி வங் கலி யங் என்று நூறு முறை செபித்தாயாகில் உன் உடம்பில் வாயு வேகமாகச் செல்வது போன்ற மயக்கம் உண்டாகும் அதுவே சிவ போதமாகும்.

ஆமப்பா யோகமென்ற சிவயோகந்தான்
அருளான முச்சுடரின் அந்தத்தாலே
ஓமப்பா முச்சுடரின் அந்தம்பார்த்தால்
ஒளிவிளக்காய் நின்றதொரு மூலத்தீதான்
வாமப்பா நிறைந்ததொரு மூலத்தீதான்
வளர்ந்துதடா அறுகோண வரையின் மேலே
நாமப்பா சொல்லுகிறோம் நன்றாய்ப்பாரு
நாதாந்த மயேஸ்வரத்தை காணலாமே.   —- அகத்தியர் சௌமிய சாகரம்

சிவயோகத்தால் முச்சுடராக மூன்று முனைகள் உள்ள தீக்கொழுந்தைக் காண்பாய் அப்படி ஒளிவிளக்காய் நிற்பது மூலத்தீயேயாகும். அறுகோணச் சக்கரத்தின்மேல் வளரும் அந்த மூலத்தீ உனக்கு மகேஷ்வரனைக் காண்பிக்கும்.


எங்களுடைய தமிழ் கடல் YouTube செனலை பதிவு செய்து(Subscribe), பல தரப்பட்ட ஜாவா(Java) ஐடி தொழில்நுட்பத்தை தமிழ் வழியில் இலவசமாக கற்று கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஆன்மீக பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ் கடல் YouTube செனல்


எங்களுடைய ஆங்கில வழி ஜாவா(Java) ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ITGARDEN YouTube செனல்


எங்களுடைய வணிக இணைய தளம் வழியாக பல கைவினை பொருட்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள்
PinePad eCommerce site
வணிக இணைய தளம் PinePad YouTube செனல்
PinePad YouTube செனல்


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *