ஆறு ஆதார சக்கரம்

ஆறு ஆதார சக்கரம்

நம் உடம்பில் ஏறக்குறைய முதுகெலும்புக்குக்கீழ் முதல் புறுவமத்தி வரை ஆறு ஆதார சக்கரம் உள்ளதாக சித்த பெருமக்கள் கூறுகின்றனர். அந்த ஒவ்வொரு சக்கரத்தையும் தாமரை மலராக உருவகம் செய்கின்றனர்.

மூலாதாரம்: நான்கிதழ் தாமரை வடிவமுடையது
சுவாதிட்டானம்: ஆறு இதழ்த் தாமரை வடிவமுடையது
மணிபூரகம்: பத்து இதழ்த் தாமரை வடிவமுடையது
அநாகதம்: பன்னிரெண்டு இதழ்த் தாமரை வடிவமுடையது.
விசுத்தி: பதினாறு இதழ்த் தாமரை வடிவமுடையது.
ஆஞ்ஞை: இரண்டிதழ் தாமரை.

நாலும் இருமூன்றும் ஈரைந்தும் ஈராறும்
கோலிமேல் நின்ற குறிகள் பதினாறும்
மூலங்கண்டு ஆங்கே முடிந்த முதலிரண்டும்
காலங்கண் டானடி காணலும் ஆமே.

இதில் உள்ள முதல் ஐந்து ஆதாரம் பஞ்சபூதங்களுடன் ஒப்பிடிகின்றனர்.
மூலாதாரம் நில தத்துவம் , சுவாதிட்டானம் நீர் தத்துவம், மணிபூரகம் தீ தத்துவம்,
அநாகதம் வாயு தத்துவம், விசுத்தி ஆகாய தத்துவம்.

ஆஞ்ஞை: பஞ்ச பூதங்களின் கலவையாக ஐந்து புலன் உணர்வுகளையும் உணர்ந்து சிந்திக்கும் திறனும், சுகத்திலும் விழும் மனமாக, பகுத்துணரும் அறிவையும் கொண்டதாக இது உள்ளது.

மேலும் சில தகவலுடன் அடுத்த பதிவில்.


எங்களுடைய தமிழ் கடல் YouTube செனலை பதிவு செய்து(Subscribe), பல தரப்பட்ட ஜாவா(Java) ஐடி தொழில்நுட்பத்தை தமிழ் வழியில் இலவசமாக கற்று கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஆன்மீக பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ் கடல் YouTube செனல்


எங்களுடைய ஆங்கில வழி ஜாவா(Java) ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ITGARDEN YouTube செனல்


எங்களுடைய வணிக இணைய தளம் வழியாக பல கைவினை பொருட்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள்
PinePad eCommerce site
வணிக இணைய தளம் PinePad YouTube செனல்
PinePad YouTube செனல்


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *