கலியுகத்தின் இறுதி காலம்

இல்லறமே நல்லறம் – கோரக்கர்

Posted by
Hygiene sanitary napkin

வித்தென்ற மரமின்ன தென்று காணா
வீணர்களும் காவி கட்டி விருதாவாகப்
புத்தகமாங் காவியங்கள் புராண சாத்திரம்
புதுப்புதுப் பூசை வழி நிவே தனங்கள்
சுத்தமுடன் நியமவகை செப்பிடாமல்
சூதாகப் பிரட்டித்துச் சூட்ச மென்றே
இத்தரையில் மறைத்து வைத்தார் தீட்சை காணார்
இல்லறந்தான் இகபரத்தின் மோட்ச வீடே.

உடல் மரம் என்றும் உயிர் வித்து என்றும் உணராது வீணர்கள் தன்னையே குருவென்று கூறி காவி உடை அனிந்து திரிவார்கள். பல காவியங்களையும், சாஸ்திரங்களை படித்து பல கதைகலை அளப்பார்கள். புதுபுது பூசை வழிகளை கண்டுபிடித்து கடவுளுக்கு நிவேதனம் செய்து அவர்கள் உண்டு கொழுப்பார்கள். சரியை கிரியை யோக ஞானம் என்ற உண்மையான நெறிமுறைகளை கற்று கொடுக்காமல். உண்மையை அறியாமல் அது இரகசியம் இது இரகசியம் என்று கூறுவார்கள். அவரகள் தீட்சை பெற்று உண்மைப் பொருளை காணாதவர்கள். இல்லரத்தில் இருந்துகொண்டே நல்ல குருநாதரிடம் தீட்சை பெற்று தியானம் செய்வதே இகபர சுகத்தின் மோட்ச வீடு.

வீடென்ற வீடகத்தி னுண்மை காண
விளம்பிடுவேன் வெட்டவெளி யாகத்தானே
ஆடென்ற அரனவருஞ் சடா பாரத்தில்
அம்பிகையைச் சுமந்த வகை யறிந்து கொள்வீர்
நாடென்ற பிரமாவும் நாவிற் பெண்ணை
நயந்து வைத்தும் நானிலத்தில் நயமுற்றெய்தார்
சேடனெற்ற விட்ணுவுந் தன் னெஞ்சிற் றானே
சித்தமுடன் ஓர் மாதை வைத்திட்டாரே.

fashion jewellery

வீடென்ற உடம்பில் மோட்ச வீடாகிய சூட்சமத்தை அகத்தில் உண்மையாய் காணும் வழியை கூறுகிறேன். சிவன் தன் தலை முடியில் கங்கையையும் தன் உடம்பில் பாதி அம்பிகையையும் சுமந்து கொண்டுருக்கிறார். பிரம்மாவும் தன் நாவில் சரஸ்வதியை நயந்து வைத்தே இந்த நானிலத்தை விருப்பமுடன் படைக்கிறார். விஷ்ணுவும் தன் நெஞ்சில் லெட்சுமியை வைத்துள்ளார். இதனை அறிந்து கொண்டு பெண் துணை இல்லாமல் எதனையும் அடைய முடியாது என்று மூவரும் உணர்த்துகிறார்கள். இதை உணர்ந்து இல்லற தர்மத்தில் இருந்துகொண்டே இறைநிலையை அடைய உண்மையில் தியானம் செய்வீர்.


எங்களிடம் தரமான பக்கவிளைவுகள இல்லாத மூங்கிலால் ஆன மற்றும் சுத்தமான காட்டன் துனியால் ஆன சானட்டரி நாப்கீன்கள் விற்பனையில் உள்ளது. அதை பயன்படுத்தி உங்கள் ஆரோக்கியத்தை காத்துக்கொள்ளுங்கள்

  • இயற்கையான மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட சானட்டரி நாப்கீன்கள்
  • கலப்படம் இல்லாத காட்டன் துனியால் செய்யப்பட்ட சானட்டரி நாப்கீன்கள்
  • இயற்கை சூழலை பாதிக்காத சானட்டரி நாப்கீன்கள் Eco-Friendly Sanitary Pads
  • அரிப்பு மற்றும் பக்கவிளைவுகள் இல்லாத நாப்கீன்கள்
  • அற்புதமான உறிஞ்சும் தன்மையை கொண்டது.
  • ஒவ்வொரு நாப்கீன்களையும் வெளியை எடுத்துச்செல்ல சிறிய கவர்களுடன்கூடியது.
  • இது ஒரு Ultra-Thin Sanitary Pads

இபபோழுதே எங்கள் நாப்கீன்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

மேலும் பெண்களுக்கான அனைத்து Fashion Jewellery வகைகள் எங்களிடம் உள்ளது. PINEPAD இணையதளத்தின் உள்ள சென்று அனைத்தையும் கானுங்கள். நியமான விலையில் அனைத்து பொருட்டகளையும் shop செய்யது மகிழுங்கள் PINEPAD


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


எங்களுடைய ஆங்கில மற்றும் தமிழ் வழி ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ஆங்கில வழி கல்வி
ITGARDEN YouTube செனல்
தமிழ் வழி கல்வி
TamilKadal Tamil YouTube செனல்


Leave a Reply

Your email address will not be published.