கோரக்கரின் கற்பம்

கோரக்கரின் கற்பம்

Posted by

உண்டதொரு கற்ப மிதை யுரைப்பே னிங்கு
உண்மையுடன் முதாரசிங்கோர் பலமே கொண்டு
வண்மையுறத் திரு நீற்றுச் சாறு தன்னால்
வலுவாகத்திரிநாளும் ஆட்டிப பின்னர்
பண்டுபோல் வட்டுச்செய்து ரவியுலர்த்திப்
பாங்காகப் குக்குடமாம் புடமும் ஐந்து
செண்டுபோல் இட்டெடுக்கச் சுண்ணமாகும்
சித்தர்களும் கண்டுவிட்டால் கொண்டே போவார்

Hygiene sanitary napkin

சித்தர்கள் யாவறும் உண்ட ஒரு கற்பமாகிய இதை இங்கு உண்மையுடன் சொல்கிறேன். முதார்சிங்கி ஓர்பலம் எடை அளவு எடுத்து அதைக் கல்வத்தில் இட்டு நன்கு இடித்து திருநீற்று இலை சாற்றைக் கொண்டு மூன்று நாட்கள் நன்கு அரைக்க வேண்டும்மாம். பின்னர் அம்மருந்தை சிறு உருண்டையாக வட்டு செய்து சூரிய வெப்பத்தில் உலர்த்தி காயவைக்க வேண்டுமாம். அதனை நன்றாக சீலை மண் செய்து கோழிப்புடத்தால் ஐந்து முறை இடவேண்டுமாம். அப்படி செய்ய அம்மருந்து பூவைபோல் சுண்ணமாகி விடுமாம். இதையே மூதாரசிங்கிச் சுண்ணம் என்று அழைக்கப்டுகிறது. இதை சித்தர்கள் கண்டுவிட்டால் கொண்டு போய்விடுவார்களாம்.

கொண்டவர்கள் போகாமல் இருப்பதற்கு
ஓம் அம் உம் லம் மென செபிக்கக்
கண்டு உனைச் சித்தர்களும் வரங்கள் ஈவார்
காசினியில் இம்மருந்தைக் காலை மாலை
உண்டிடுவாய் மண்டலமே ஆவின் நெய்யில்
உலையாது கற்றூண்போல் திரேகங் காந்தி
சண்டனில்லை வாதமெண் பதுவும் போகும்
சார்ந்திடவே புளி போகம் அகற்றிக் காரே     — கோரக்கர் சந்திரரேகை 200
Fashion Jewellery

இம்ருந்தை சித்தர்கள் கொண்டுபோகாமல் இருக்க ஓம் அம் உம் லம் என்று செபிக்க வேண்டுமாம். அப்படி செபிக்க, சித்தர்கள் அதை கண்டு வரங்கள் பல தருவார்கள் என்று கூறுகிறார். இம்மருந்தை காலை மாலை என்று இரு வேலை பசுவின் நெய் கலந்து 48 நாட்கள் உண்ண வேண்டுமாம். இப்படி உண்ண தேகம் கருஙகள் தூன் போல் அகிவிடுமாம். மரணமில்லை என்கிறார். வாத நோயும் ஒடுவிடும் என்கிறார். இதை உட்கொள்ளும் காலங்களில் புளி மற்றும் பெண்னுடன் சேரவது தவிர்க வேண்டும் என்கிறார்.


எங்களிடம் தரமான பக்கவிளைவுகள இல்லாத மூங்கிலால் ஆன மற்றும் சுத்தமான காட்டன் துனியால் ஆன சானட்டரி நாப்கீன்கள் விற்பனையில் உள்ளது. அதை பயன்படுத்தி உங்கள் ஆரோக்கியத்தை காத்துக்கொள்ளுங்கள்

  • இயற்கையான மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட சானட்டரி நாப்கீன்கள்
  • கலப்படம் இல்லாத காட்டன் துனியால் செய்யப்பட்ட சானட்டரி நாப்கீன்கள்
  • இயற்கை சூழலை பாதிக்காத சானட்டரி நாப்கீன்கள் Eco-Friendly Sanitary Pads
  • அரிப்பு மற்றும் பக்கவிளைவுகள் இல்லாத நாப்கீன்கள்
  • அற்புதமான உறிஞ்சும் தன்மையை கொண்டது.
  • ஒவ்வொரு நாப்கீன்களையும் வெளியை எடுத்துச்செல்ல சிறிய கவர்களுடன்கூடியது.
  • இது ஒரு Ultra-Thin Sanitary Pads

இபபோழுதே எங்கள் நாப்கீன்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

மேலும் பெண்களுக்கான அனைத்து Fashion Jewellery வகைகள் எங்களிடம் உள்ளது. PINEPAD இணையதளத்தின் உள்ள சென்று அனைத்தையும் கானுங்கள். நியமான விலையில் அனைத்து பொருட்டகளையும் shop செய்யது மகிழுங்கள் PINEPAD


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


எங்களுடைய ஆங்கில மற்றும் தமிழ் வழி ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ஆங்கில வழி கல்வி
ITGARDEN YouTube செனல்
தமிழ் வழி கல்வி
TamilKadal Tamil YouTube செனல்


Leave a Reply

Your email address will not be published.