கோரக்கரின் சந்திரரேகை - 200 உருவாகிய கதை

கோரக்கரின் சந்திரரேகை – 200 உருவாகிய கதை

Posted by

கோரக்கர் அவர் இயற்றிய சந்திரரேகை 200 என்ற நூல் உருவாகிய கதையை அவரே சந்திரரேகை 200ல் கூறுகிறார்.

fashion jewellery

சூட்சியதாய்ச் சித்தர்கள் தாம் செய்து வைத்த
சூதான நூல்களுக் கெல்லாம் முன்னே
காட்சி பெறத் தெளிவாகக் களங்க மின்றித்
காளமேகம் கபாடப் பூட்டு கமலாஞ்சனி
தாட்சியிலாப் பிரமபோதம் திலதரவி
தகைமையறுஞ் சுரபிவிந்து லலாடப் பூட்டே.

சூட்சியாக சித்தர்கள் செய்து வைத்த மறைவான பரிபாஷை நூல்களுக்கெல்லாம் மெய்ப்பொருளை தெள்ளத் தெளிவாகக் குற்றமேது மின்றி கண்டுகொள்வதற்காக நாண் மறைப்பின்றி பலநூல்கள் எழுதிவைத்திருந்தேன். அவைகள்.

1) காளமேகம், 2) கபாடப் பூட்டு 3) கமலாஞ்சனி 4) பிரம போதம் 5) திலதரவி 6) சுரபி விந்து 7) லலாடப்பூட்டு.

Fashion Jewellery

பூட்டான பஞ்சவர்த்தம் மறலி வாதம்
புகழ் பெரிய சென்ம சித்து ஆன்ம சித்து
தாட்டிகமாம் வகார கந்தம் ஞானசோதி
தான் பெரிய சோடசரம் கல்ப போதும்
மேட்டியமையா நிலை யொடுக்கம் மேன்மையாக
மேதினியி லறிவதற்கு வெளியாயச் சொன்னேன்
நாட்டினிலே சித்தர்களின் புரட்டை யெல்லாம்
நானுணர்ந்து விவரமுடன் செப்பினேனே.

8) பஞ்சவர்தம் 9) மறலிவாதம் 10) சென்மசித்து 11) ஆன்ம சித்து 12) வகார கந்தம் 13) ஞான சோதி 14) சோடசரம் 15) கலப்போதம் 16) நிலையொடுக்கம்

Hygiene sanitary napkin

இந்த மேன்மையான நூல்களை இந்த உலகில் உள்ளவர்கள் அறிந்து கொள்வதற்காக மிக வெளிப்படையாக சொல்லிருந்தேன். அனைத்து சித்தர்களும் பரிபாஷையாக எழுதிவைத்திருந்த நூல்களை உணர்ந்து மிக விளக்கமுடன் இந்த நூல்களில் சொல்லியிருந்தேன்

செப்பிவைத்த நூலையெல்லாம் சித்தரான
இடைக்காட்டார் அகப்பைமுனி நந்தி தேவர்
ஒப்பியே மச்சமுனி சட்டை நாதர்
பிரமமுனி யழு கண்ண ராண பேரும்
மெய்ப்பி என திட.மெய்தி யென்னூல் கேட்டார்
மேதினியில் தெரிந்துற்ற தாலே சித்தர்
தப்பிதங்க ளில்லாது தெளிவாய்ச் சூட்சம்
தாக்கினீர் மாந்தர் நமை மதியா ரென்றார்   –சந்திரரேகை 200 கோரக்கர்

இவ்வாறு சித்தர்களின் பரிபாஷையை நீக்கி கோரக்கர் எழுதிவைத்த நூல்கள் வேளியாகாமல் இருக்க இடைக்காடர் , அகைப்பை சித்தர், நந்தி தேவர், மச்சமுனி மற்றும் சட்டைநாதர் அவரை காண வந்தார்களாம். கோரக்கர் நூல்களை படித்த சித்தர்கள். கோரக்கரின் நூல்கள் சித்தர்களின் நெறிகளை பின்பற்றி நூல்கள் எழுதுப்படவில்லை என்றும், இந்த நூல்களில் சூட்சமங்களை தெளிவாக விளக்கி உள்ளது என்றும், இந்த நூல்கள் மாந்தரிகளிடம் கிடைத்தால் நம்மை மதிக்கமாட்டார்கள் என்றும் கூறினார்களாம்.

தொடரும் அடுத்த பதிவில் …………….

Hygiene sanitary napkin

எங்களிடம் தரமான பக்கவிளைவுகள இல்லாத மூங்கிலால் ஆன மற்றும் சுத்தமான காட்டன் துனியால் ஆன சானட்டரி நாப்கீன்கள் விற்பனையில் உள்ளது. அதை பயன்படுத்தி உங்கள் ஆரோக்கியத்தை காத்துக்கொள்ளுங்கள்

  • இயற்கையான மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட சானட்டரி நாப்கீன்கள்
  • கலப்படம் இல்லாத காட்டன் துனியால் செய்யப்பட்ட சானட்டரி நாப்கீன்கள்
  • இயற்கை சூழலை பாதிக்காத சானட்டரி நாப்கீன்கள் Eco-Friendly Sanitary Pads
  • அரிப்பு மற்றும் பக்கவிளைவுகள் இல்லாத நாப்கீன்கள்
  • அற்புதமான உறிஞ்சும் தன்மையை கொண்டது.
  • ஒவ்வொரு நாப்கீன்களையும் வெளியை எடுத்துச்செல்ல சிறிய கவர்களுடன்கூடியது.
  • இது ஒரு Ultra-Thin Sanitary Pads

இபபோழுதே எங்கள் நாப்கீன்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

மேலும் பெண்களுக்கான அனைத்து Fashion Jewellery வகைகள் எங்களிடம் உள்ளது. PINEPAD இணையதளத்தின் உள்ள சென்று அனைத்தையும் கானுங்கள். நியமான விலையில் அனைத்து பொருட்டகளையும் shop செய்யது மகிழுங்கள் PINEPAD


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


எங்களுடைய ஆங்கில மற்றும் தமிழ் வழி ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ஆங்கில வழி கல்வி
ITGARDEN YouTube செனல்
தமிழ் வழி கல்வி
TamilKadal Tamil YouTube செனல்


Leave a Reply

Your email address will not be published.