சாஸ்திரம் தேவையில்லை - இராமதேவர்

சாஸ்திரம் தேவையில்லை – இராமதேவர்

Posted by

கடத்தேறப் பொருள்வேணும் வாதம்வேணும்
கண்டிருந்தும் பாகமதைச் செய்யவேணும்
படந்தன்னிற் சித்திரத்தைப் பார்த்துக் கண்டால்
பதிவாக உன்முகமும் தெரியுமாப்போல்
விடையேறு மீசனையும் அந்திசந்தி
மிக்கதந்தை தாய்பதத்தை மறக்கவேண்டாம்
முடவனைப்போல் சாஸ்திரத்தைப் பார்த்தால்நீயும்
முத்தியில்லை யாகோபு மொழிந்தவாறே. -– இராமதேவர் (யாகோபு)

Fashion Jewellery

எடுத்த ஜீவன் கடைத்தேற வாதம் அறியவேணும் அதை பாகம் தவறாமல் செய்ய வேண்டுமாம். படத்தில் சித்தரத்தை பார்தால் அதில் தன் முகம் தெரிகின்ற அளவுக்கு ஈசனையும், தாய் தந்தையரையும் மறவாமல் எப்போதும் நினைக்க வேண்டுமாம். அதை விட்டு சாஸ்திரங்களைப் படித்துத் தெரிந்து கொள்வதால் மட்டும் முக்தி கிடைக்காது.
வாதம் என்றால் இரும்பை தங்கமாக்கும்
வித்தை

Hygiene sanitary napkin

எங்களிடம் தரமான பக்கவிளைவுகள இல்லாத மூங்கிலால் ஆன மற்றும் சுத்தமான காட்டன் துனியால் ஆன சானட்டரி நாப்கீன்கள் விற்பனையில் உள்ளது. அதை பயன்படுத்தி உங்கள் ஆரோக்கியத்தை காத்துக்கொள்ளுங்கள்

  • இயற்கையான மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட சானட்டரி நாப்கீன்கள்
  • கலப்படம் இல்லாத காட்டன் துனியால் செய்யப்பட்ட சானட்டரி நாப்கீன்கள்
  • இயற்கை சூழலை பாதிக்காத சானட்டரி நாப்கீன்கள் Eco-Friendly Sanitary Pads
  • அரிப்பு மற்றும் பக்கவிளைவுகள் இல்லாத நாப்கீன்கள்
  • அற்புதமான உறிஞ்சும் தன்மையை கொண்டது.
  • ஒவ்வொரு நாப்கீன்களையும் வெளியை எடுத்துச்செல்ல சிறிய கவர்களுடன்கூடியது.
  • இது ஒரு Ultra-Thin Sanitary Pads

இபபோழுதே எங்கள் நாப்கீன்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

மேலும் பெண்களுக்கான அனைத்து Fashion Jewellery வகைகள் எங்களிடம் உள்ளது. PINEPAD இணையதளத்தின் உள்ள சென்று அனைத்தையும் கானுங்கள். நியமான விலையில் அனைத்து பொருட்டகளையும் shop செய்யது மகிழுங்கள் PINEPAD


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


எங்களுடைய ஆங்கில மற்றும் தமிழ் வழி ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ஆங்கில வழி கல்வி
ITGARDEN YouTube செனல்
தமிழ் வழி கல்வி
TamilKadal Tamil YouTube செனல்


Leave a Reply

Your email address will not be published.