சாஸ்திரம் தேவையில்லை – இராமதேவர்

சாஸ்திரம் தேவையில்லை - இராமதேவர்

கடத்தேறப் பொருள்வேணும் வாதம்வேணும்
கண்டிருந்தும் பாகமதைச் செய்யவேணும்
படந்தன்னிற் சித்திரத்தைப் பார்த்துக் கண்டால்
பதிவாக உன்முகமும் தெரியுமாப்போல்
விடையேறு மீசனையும் அந்திசந்தி
மிக்கதந்தை தாய்பதத்தை மறக்கவேண்டாம்
முடவனைப்போல் சாஸ்திரத்தைப் பார்த்தால்நீயும்
முத்தியில்லை யாகோபு மொழிந்தவாறே. -– இராமதேவர் (யாகோபு)

எடுத்த ஜீவன் கடைத்தேற வாதம் அறியவேணும் அதை பாகம் தவறாமல் செய்ய வேண்டுமாம். படத்தில் சித்தரத்தை பார்தால் அதில் தன் முகம் தெரிகின்ற அளவுக்கு ஈசனையும், தாய் தந்தையரையும் மறவாமல் எப்போதும் நினைக்க வேண்டுமாம். அதை விட்டு சாஸ்திரங்களைப் படித்துத் தெரிந்து கொள்வதால் மட்டும் முக்தி கிடைக்காது.
வாதம் என்றால் இரும்பை தங்கமாக்கும்
வித்தை


எங்களுடைய தமிழ் கடல் YouTube செனலை பதிவு செய்து(Subscribe), பல தரப்பட்ட ஜாவா(Java) ஐடி தொழில்நுட்பத்தை தமிழ் வழியில் இலவசமாக கற்று கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஆன்மீக பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ் கடல் YouTube செனல்


எங்களுடைய ஆங்கில வழி ஜாவா(Java) ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ITGARDEN YouTube செனல்


எங்களுடைய வணிக இணைய தளம் வழியாக பல கைவினை பொருட்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள்
PinePad eCommerce site
வணிக இணைய தளம் PinePad YouTube செனல்
PinePad YouTube செனல்


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *