திருமூலரின் புலம்பல்

திருமூலர் புலம்பல்கள்

மனித உடலின் சிறப்பை நன்கு உணர்ந்து அதை உலகுக்கு எடுத்து காட்டியவர்கள் சித்தர்களே. சமயச் சார்வான உள்ளங் கொண்டவர்கள் உடலை வருத்திக் கடும் தவம் செய்வதும், கடினமான விரத முறைகலை மேற்கொள்வதும்தான் முக்திக்கும் ஆன்ம விடுதலைக்கும் வழி என்றே கருதினர். ஆனால் சித்தர்கள் இதற்கு முற்றிலும் மாறுபட்டவர்கள்.

 உடம்பினை முன்னும் இழுக் கென்றிருந்தேன்
உடம்பினுக் குள்ளே யுறுபொருள் கண்டேன்
உடம்புளே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்
றுடம்பினை யானிருந் தோம்புகின்றேனே.

 உங்களைப்போல் நானும் இந்த உடல் ஓட்டைப் பாண்டம் – ஒன்றுக்கும் உதவாதது என்றுதான் இருந்தேன். ஆனால் இந்த உடம்புக்குள்ளேதான் இறைவன் இருக்கிறான் என்பதைக் கண்டுகொண்டேன். உடலே கோயில்! உள்ளுறையும் சீவனே சிவன்! அதனால் உடலை மிகவும் அக்கறையோடு பாதுகாக்கத் தொடங்கி விட்டேன் என்று கூறுகிறார் திருமூலர்.

அஞ்சும் அடக்கடக் கென்பர் அறிவிலார்
அஞ்சும் அடக்கும் அமரரும் அங்கிலை
அஞ்சும் அடக்கி அசேதன மாமென்றிட்
டஞ்சும் அடக்கா அறிவறிந் தேனே!

ஐம்புலன்களை அடக்கு அடக்கு என்பவர்கள் அறிவிலாதவர்கள் என்றும், ஐம்புலன்களை அடக்கினால் சடப்பொருளாகி விடுவாய் என்றும், ஐம்புலன்களை அடக்கியவர்கள் தேவலோகத்திலும் இல்லை என்கிறார் அதனால், அஞ்சும் அடக்கி பயன் இல்லை என்கிறார். மனிதன் நெறிப்படி நடந்து மற்ற அறங்களை கடைபிடித்து வந்தால் அவன் அடையவேண்டிய நற்பயனை அடைந்து விடமுடியும் என்பதே சித்தர்கள் நெறியாகும்.


எங்களுடைய தமிழ் கடல் YouTube செனலை பதிவு செய்து(Subscribe), பல தரப்பட்ட ஜாவா தொழில்நுட்பத்தை தமிழ் வழியில் இலவசமாக கற்று கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஆன்மீக பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ் கடல் YouTube செனல்


எங்களுடைய ஆங்கில வழி ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ITGARDEN YouTube செனல்


எங்களுடைய வணிக இணைய தளம் வழியாக பல கைவினை பொருட்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள்
PinePad eCommerce site
வணிக இணைய தளம் PinePad YouTube செனல்
PinePad YouTube செனல்


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *