நீரின் பயன்பாடு

நம் உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்களிலும் நீர்த்துவம் உள்ளது. செல்களின் செயல் பாட்டிற்க்கு நீர்த்துவ பொருட்கள் மிகவும் அவசியமான ஒன்று.

உண்ணும் உணவை கரைத்து உடலுக்கு தேவையான சக்தியைப் பெற உள்ளுறிஞ்சல் முறை நடைபெற வேண்டும். உள்ளுறிஞ்சல் நடைபெற நீர்த்துவம் மிகவும் அவசியம்.

உடல் ஆரோகியத்திற்க்கு இரத்ததில் அமில காரத் தன்மை சமநிலையில் இருத்தல் வேண்டும். இச்சமநிலையை பராமரிக்க நீர் அவசியம்.

உடலில் உள்ள கழிவுகள் சரியாக வெளியேற்ற நீர் மிகவும் அவசியமான ஒன்று.

இருநூறு நாட்களுக்கு மேல் உண்ணாமல் விரதம் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு வராத்திற்கு மேல் நீர் இல்லாமல் வாழமுடியாது.

நம் உண்ணும் உணவில் சத்துப்பொருட்கள் வளர்சிதை மாற்றம் அடைந்து, சத்து பொருட்கள் உறிஞ்சப்பட்டு இரத்ததில் கலந்து உடலில் உள்ள எல்லா உறுப்புகளுக்கும் எடுத்து செல்லப்படுகின்றன. இந்த செயல் நடைபெற நீர்த்துவம் மிகவும் அவசியமான ஒன்று.

ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதனின் உடலில் நாற்பது லிட்டர் நீர் உள்ளது. இவற்றில்……

செல்லிடை திரவமாக இருபத்தெட்டு லிட்டரும்.வெளிச் செல்திரவமாக பன்னிரண்டு லிட்டரும் வெளிச் செல்திரவத்தில் திசுவிடைப் பகுதியில் பத்து லிட்டரும் பிளாஸ்மா எனப்படும் தாதுவில் இரண்டு லிட்டரும் உள்ளது. நீருக்கு என்று ஒரு தனிப்பட்ட குணம் கிடையாது நிலத்திற்கு ஏற்ப நீரின் குணம் மாறுபடும்.

நீரின் குணம் வேறில்லை
பாரின் குணமே வேரு —– தேரையர்

நமது சித்தர்கள் நிலத்தின் தன்மையை அறிந்து நீரினை பலவாறு வகைபடுத்தி உள்ளனர். நீரின் தன்மைகள் அடுத்த பதிவில்.

 நன்றி…………..


எங்களுடைய தமிழ் கடல் YouTube செனலை பதிவு செய்து(Subscribe), பல தரப்பட்ட ஜாவா தொழில்நுட்பத்தை தமிழ் வழியில் இலவசமாக கற்று கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஆன்மீக பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ் கடல் YouTube செனல்


எங்களுடைய ஆங்கில வழி ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ITGARDEN YouTube செனல்


எங்களுடைய வணிக இணைய தளம் வழியாக பல கைவினை பொருட்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள்
PinePad eCommerce site
வணிக இணைய தளம் PinePad YouTube செனல்
PinePad YouTube செனல்


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *