இராமதேவரின் விக்கலுக்கான மருந்து

பிரண்டை சூரணம் – இராமதேவர்

Posted by

கோதையர்பால் நாழியதில் பிரண்டையிட்டுக்
குணமாக அவித்தெடுத்துப் பிரண்டைதன்னை
ஆதரவாய் வெந்தபா லுடன் பிழிந்து
அதிலேயிடு திரிகடுகு கிராம்புயேலம்
போதரவாய் வகைக்கொன்று பலமுமிட்டு
போட்டுரவி காயவைத்துத் தூளதாக்கு
சேதமில்லா மூவிரற்றூ ளாறுவேளை
சித்தமாய்க் கொள்ளென்று திறஞ்சொன்னாரே –- இராமதேவர் (யாகோபு)

Fashion Jewellery

திரிகடுகு – சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி
ரவி – சூரியன்

ஒரு நாழி தாய்ப்பாலில் பிரண்டையிட்டு அவித்து எடுத்து கொள்ள வேணடுமாம் அந்த பிரண்டையை பாலுடன் சேர்த்துப் பிழிந்து கொள்ள வேணடுமாம். அந்தப் பாலில் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கிராம்பு, ஏலம், வகைக்கு ஒரு பலம் பொடித்துப் போட்டு சூரிய வெப்பத்தில் காய வைத்து மூன்று விரல்களால் எடுக்கும் அளவு எடுத்து ஆறு வேளை உட்கொள்ள வேண்டுமாம்.

கொண்டிடவே வாதபித்தம் மூலவாய்வு
குணமாகு வாதமுதற் குன்மம்போகும்
கண்டவுட னோடிவிடுஞ் செரியாமாந்தம்
கண்ணெரிவு சோகைமுதல் கரப்பானோடும்
மண்டலத்தில் காயமது உறுதியாகும்
மகத்தான மருந்திதுதான் கொண்டபோது
அண்டாமல் பலபிணியும் போகுமென்று
அருளினார் யாகோபு அன்பாய்த்தானே –- இராமதேவர் (யாகோபு)

வாத பித்தம், மூல, வாய்வு, குன்மம், செரியாமை, மாந்தம், கண்ணெரிச்சல், சோகை, கரப்பான் எல்லா நோய்களும் தீரும் என்கிறார். ஒரு மண்டலம் உட்கொண்டால் உடல் உறுதியாகுமாம். இது ஒரு மகத்தான மருந்து என்கிறார்.

பிரண்டையின் படத்தை காண இந்த பதிவை காணவும்
https://www.tamilkadal.com/பிரண்டை-ரசம்-யாகோபு-சித

Hygiene sanitary napkin

எங்களிடம் தரமான பக்கவிளைவுகள இல்லாத மூங்கிலால் ஆன மற்றும் சுத்தமான காட்டன் துனியால் ஆன சானட்டரி நாப்கீன்கள் விற்பனையில் உள்ளது. அதை பயன்படுத்தி உங்கள் ஆரோக்கியத்தை காத்துக்கொள்ளுங்கள்

  • இயற்கையான மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட சானட்டரி நாப்கீன்கள்
  • கலப்படம் இல்லாத காட்டன் துனியால் செய்யப்பட்ட சானட்டரி நாப்கீன்கள்
  • இயற்கை சூழலை பாதிக்காத சானட்டரி நாப்கீன்கள் Eco-Friendly Sanitary Pads
  • அரிப்பு மற்றும் பக்கவிளைவுகள் இல்லாத நாப்கீன்கள்
  • அற்புதமான உறிஞ்சும் தன்மையை கொண்டது.
  • ஒவ்வொரு நாப்கீன்களையும் வெளியை எடுத்துச்செல்ல சிறிய கவர்களுடன்கூடியது.
  • இது ஒரு Ultra-Thin Sanitary Pads

இபபோழுதே எங்கள் நாப்கீன்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

மேலும் பெண்களுக்கான அனைத்து Fashion Jewellery வகைகள் எங்களிடம் உள்ளது. PINEPAD இணையதளத்தின் உள்ள சென்று அனைத்தையும் கானுங்கள். நியமான விலையில் அனைத்து பொருட்டகளையும் shop செய்யது மகிழுங்கள் PINEPAD


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


எங்களுடைய ஆங்கில மற்றும் தமிழ் வழி ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ஆங்கில வழி கல்வி
ITGARDEN YouTube செனல்
தமிழ் வழி கல்வி
TamilKadal Tamil YouTube செனல்


Leave a Reply

Your email address will not be published.