பிரண்டை சூரணம் – இராமதேவர்

இராமதேவரின் விக்கலுக்கான மருந்து

கோதையர்பால் நாழியதில் பிரண்டையிட்டுக்
குணமாக அவித்தெடுத்துப் பிரண்டைதன்னை
ஆதரவாய் வெந்தபா லுடன் பிழிந்து
அதிலேயிடு திரிகடுகு கிராம்புயேலம்
போதரவாய் வகைக்கொன்று பலமுமிட்டு
போட்டுரவி காயவைத்துத் தூளதாக்கு
சேதமில்லா மூவிரற்றூ ளாறுவேளை
சித்தமாய்க் கொள்ளென்று திறஞ்சொன்னாரே –- இராமதேவர் (யாகோபு)

திரிகடுகு – சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி
ரவி – சூரியன்

ஒரு நாழி தாய்ப்பாலில் பிரண்டையிட்டு அவித்து எடுத்து கொள்ள வேணடுமாம் அந்த பிரண்டையை பாலுடன் சேர்த்துப் பிழிந்து கொள்ள வேணடுமாம். அந்தப் பாலில் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கிராம்பு, ஏலம், வகைக்கு ஒரு பலம் பொடித்துப் போட்டு சூரிய வெப்பத்தில் காய வைத்து மூன்று விரல்களால் எடுக்கும் அளவு எடுத்து ஆறு வேளை உட்கொள்ள வேண்டுமாம்.

கொண்டிடவே வாதபித்தம் மூலவாய்வு
குணமாகு வாதமுதற் குன்மம்போகும்
கண்டவுட னோடிவிடுஞ் செரியாமாந்தம்
கண்ணெரிவு சோகைமுதல் கரப்பானோடும்
மண்டலத்தில் காயமது உறுதியாகும்
மகத்தான மருந்திதுதான் கொண்டபோது
அண்டாமல் பலபிணியும் போகுமென்று
அருளினார் யாகோபு அன்பாய்த்தானே –- இராமதேவர் (யாகோபு)

வாத பித்தம், மூல, வாய்வு, குன்மம், செரியாமை, மாந்தம், கண்ணெரிச்சல், சோகை, கரப்பான் எல்லா நோய்களும் தீரும் என்கிறார். ஒரு மண்டலம் உட்கொண்டால் உடல் உறுதியாகுமாம். இது ஒரு மகத்தான மருந்து என்கிறார்.

பிரண்டையின் படத்தை காண இந்த பதிவை காணவும்
https://www.tamilkadal.com/பிரண்டை-ரசம்-யாகோபு-சித


எங்களுடைய தமிழ் கடல் YouTube செனலை பதிவு செய்து(Subscribe), பல தரப்பட்ட ஜாவா(Java) ஐடி தொழில்நுட்பத்தை தமிழ் வழியில் இலவசமாக கற்று கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஆன்மீக பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ் கடல் YouTube செனல்


எங்களுடைய ஆங்கில வழி ஜாவா(Java) ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ITGARDEN YouTube செனல்


எங்களுடைய வணிக இணைய தளம் வழியாக பல கைவினை பொருட்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள்
PinePad eCommerce site
வணிக இணைய தளம் PinePad YouTube செனல்
PinePad YouTube செனல்


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *