போகரின் வர்ம சூத்திர நூல்

போகரின் வர்ம சூத்திர நூல்

நாமிதுவே வெளியாகச் சொன்ன நூறும்
நாட்டிற்குள் வர்மானி நட்பொன் றில்லை
தாமிதுவே வெளியாகச் சொன்னேன் என்று
தாரணியில் இந்நூலை மறைத்தார் பாரே
ஆமிதுவே நின்றபேர்க்கு வர்ம மெல்லாம்
அடவாகப் பலியாதே அறிந்து பாரே

அவர் எழுதிய வர்மசூத்திரத்தில் நூறு பாடல்களை எழுதியதாகவும். இந்நூலில் வர்மமுறைகளை பற்றி வெளிப்படையாக சொல்லி விட்டதாகவும் கூறுகிறார். இந்நூலை ஏளனமாக பேசுபவர்களுக்கு இந்நூலில் உள்ள வர்மம்முறைகள் பலிக்காதாம்.

பாரப்பா படுவர்மம் பண்ணிரெண்டும்
பாங்கான தொடுவர்மம் தொண்ணுற்றாறும்
வேறப்பா மெய்தீண்டாக் காலம் ஒன்றும்
வெற்றியென்ற பச்சிலையும் விளம்பக் கேளு
ஆரப்பா நாடியெழுபத் தீரா யிரந்தான்
ஆராய்ந்து சொல்லுகிறேன் சொல்லக்கேளு
தேரப்பா சூத்திரத்தை அறிய வென்றால்
தெளிவாகச் சொல்லுகிறேன் தெளிந்து கேளே.

படுவர்மம் பண்ணிரெண்டையும், தொடுவர்ம் தொண்ணூற்றாறையும் இவர் நூலில் கூறியுள்ளாராம் இதுதவிர மெய்தீணடாக் காலம் பற்றியும் சொல்லியுள்ளாராம். மெய்தீண்டா காலம் என்பது நோக்கு வர்ம்மமாகும். மெய் என்பது உடல் தீண்டா என்பது தொடாமல். ஒருவரை தொடாமல் தாக்குவது இதுவே நோக்கு வர்மம் அல்லது மெய் தீண்டா கலை எனப்படுகிறது.

வெற்றியென்ற மருந்து வர்மத்தில் தாக்கப்ட்டவரை மூலிகை என்று நினைகிறேன். உடலில் உள்ள எழுபத்தி இரண்டாயிரம் நரம்புகளையும் ஆராய்ந்து இந்த மருந்தை பற்றி கூறியுள்ளாராம். இந்த நூலை கற்பதற்கு முன் தெளிவான மனதோடு இரு என்கிறார்.

கேளடா மனமதை அடக்க வேணும்
கொடிதான கோபமெல்லாம் தொலைக்க வேணும்
ஆரடா ஆனாலும் காலங் கொண்டால்
அப்பனே குருபரனைத் தேட வேணும்
பாரடா அனுமாரைப் பூசை வேணும்
பத்திரமாய் அஞ்செழுத்துப் பூசை வேணும்
சேரடா அச்சரத்தை எழுதி வைத்துச்
சீருலகில் அஞ்செழுத்தால் தியானம் செய்யே.

வர்மத்தை கற்று கொள்பவர்கள் மனதை அடக்க வேண்டுமாம், கோபத்தை குறைக்க வேண்டுமாம். எவராவது வர்மத்தால் தாக்கப்பட்டால் உடனே குருவை தேடவேண்டும் என்கிறார். அஞ்சநேயரை நினைத்து பூசை செய்ய வேண்டுமாம். ஐந்தெழுத்தை நினைத்து பூசையும், தியானமும் செய்யவேண்டும் என்கிறார். இங்கு ஐந்தெழுத்து என்று கூறப்படுவது “சிவாயநம” என்று
நினைக்கிறேன்


எங்களுடைய தமிழ் கடல் YouTube செனலை பதிவு செய்து(Subscribe), பல தரப்பட்ட ஜாவா(Java) ஐடி தொழில்நுட்பத்தை தமிழ் வழியில் இலவசமாக கற்று கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஆன்மீக பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ் கடல் YouTube செனல்


எங்களுடைய ஆங்கில வழி ஜாவா(Java) ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ITGARDEN YouTube செனல்


எங்களுடைய வணிக இணைய தளம் வழியாக பல கைவினை பொருட்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள்
PinePad eCommerce site
வணிக இணைய தளம் PinePad YouTube செனல்
PinePad YouTube செனல்


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *