மந்திரம், தியானம், மூச்சு காற்றை நிறுத்தவும் தேவையில்லை – அகத்தியர்

Posted by

மனமது செம்மையானால் மந்திரம் செபிக்க வேண்டா
மனமது செம்மையானால் வாயுவை உயர்த்த வேண்டா
மனமது செம்மையானால் வாசியை நிறுத்த வேண்டா
மனமது செம்மையானால் மந்திரம் செம்மையாமே

அகத்தியரின் அகத்தியர் ஞானம் என்ற நூலில் இருந்து

இந்த பாடலை படிக்கும் போது நம்ம மனசு நல்லா இருக்க மந்திரம் தேவை இல்லை,தியானம்/ பிராணாயாமம் தேவையில்லை , மூச்சு காற்றை ஆறு ஆதாரங்களில் நிறுத்தவும் தேவையில்லை என்று அகத்தியார் கூறுகிறார்

Hygiene sanitary  napkin

இதல்லாம் எப்ப தேவையில்லை என்றால் ஒருவனுக்கு இயற்கையாகவே மணம் ஒருமைபட்டு இருந்தால் தேவையில்லை அதாவது சில மாகாண்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் பிறவிலேயே அவர்கள் அனைத்தையும் பெற்று இருப்பார்கள். உதாரணமாக ஞானசம்ந்தர், வள்ளலார் இவர்கள் எந்த யோகாவும் பண்ணதில்லை, மூச்சு காற்றை கட்டுபடுத்த எந்த வித தியானமும் செய்ததில்லை. இவர்கள் இயற்கையாகவே அனைத்தையும் பெற்றிருந்தனர். இவர்களே கடவளின் செல்ல பிள்ளைகள் நம் மணம் செம்மயையாக இருக்கவேண்டும் என்றால் மேலே அகத்தியர் சொன்ன அனைத்தயும் செய்தே ஆகவேண்டும். மணம் என்ற குரங்கு உண் வசம்வந்தால் அகத்திய பெருமான் சொன்னதுபோல் எந்த மந்திரமும் ஜெப்பிக்க தேவை இல்லை , தியானம் மற்றும் பிராணாயாமமும் செய்ய தேவையில்லை.

fashion jewellery

எங்களிடம் தரமான பக்கவிளைவுகள இல்லாத நாப்கீன்கள் விற்பனையில் உள்ளது. அதை பயன்படுத்தி உங்கள் ஆரோக்கியத்தை காத்துக்கொள்ளுங்கள்

  • இயற்கையான மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட சானட்டரி நாப்கீன்கள்
  • கலப்படம் இல்லாத காட்டன் துனியால் செய்யப்பட்ட சானட்டரி நாப்கீன்கள்
  • இயற்கை சூழலை பாதிக்காத சானட்டரி நாப்கீன்கள் Eco-Friendly Sanitary Pads
  • அரிப்பு மற்றும் பக்கவிளைவுகள் இல்லாத நாப்கீன்கள்
  • அற்புதமான உறிஞ்சும் தன்மையை கொண்டது.
  • ஒவ்வொரு நாப்கீன்களையும் வெளியை எடுத்துச்செல்ல சிறிய கவர்களுடன்கூடியது.
  • இது ஒரு Ultra-Thin Sanitary Pads

இபபோழுதே எங்கள் நாப்கீன்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

மேலும் பெண்களுக்கான அனைத்து Fashion Jewellery வகைகள் எங்களிடம் உள்ளது. PINEPAD இணையதளத்தின் உள்ள சென்று அனைத்தையும் கானுங்கள். நியமான விலையில் அனைத்து பொருட்டகளையும் shop செய்யது மகிழுங்கள் PINEPAD


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


எங்களுடைய ஆங்கில மற்றும் தமிழ் வழி ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ஆங்கில வழி கல்வி
ITGARDEN YouTube செனல்
தமிழ் வழி கல்வி
TamilKadal Tamil YouTube செனல்