மற்ற உயிர்களுக்கும் மனிதனுக்கும்…..

போகரின் வர்ம சூத்திர நூல்

மனிதனுக்கும் மற்ற சீவராசிகளுக்கும் உள்ள அறிவுகளின் எண்ணிக்கையை இந்த பாடல்களின் மூலம் விளக்குகிறார் போகர்.

 ஆச்சப்பா மாந்தருக்குப் பஞ்ச பூதம்
     அப்பனே ஆத்துமமாம் என்ன லாகும்
மூச்சடங்கும் மிருகமதுக் கறிவு நாலு
     முனையான சீவன் என்றே செப்பலாகும்
பாச்சலுடன் பறக்கின்ற பட்சி யப்பா
     பாங்கான அறிவதுவும் மூன்றே யாகும்
மேச்சலுடன் மார்பதனால் நகரும் ஐந்து
     மேன்மையுடன் அறிவது தான் ரெண்டதாமே.

இரண்டான விருட்சத்துக்கு அறிவு ஒன்று
     எழிலான சாத்திரத் தொகுப்பின் கூறு
திரண்டதொரு கவிவாணர் சொன்ன வாக்கு
     திக்கெட்டும் சித்தர் முனி கண்டாராய்ந்து
                               போகர் 7000

 மனிதர்களுக்கு ஐம்புலன்களால் அறியப்படும் அறிவு ஐந்து மற்றும் ஆத்மா ஒன்று, ஆக மொத்தம் ஆறறிவு என்றும்.

 மிருகங்களுக்கு நான்கு அறிவு மற்றும் அதன் சீவனுமாக மொத்தம் ஐந்து அறிவு என்றும்.

 பறவைகளுக்கு அறிவு மூன்றே என்றும்

 மார்பினால் நகரும் பிராணிகளுக்கு இரண்டு அறிவு என்றும்

 தாவரங்களுக்கு அறிவு ஒன்று என்றும் கூறுகிறார்.

 பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நம் முன்னோர்கள் உயிர்களின் அறிவை அராய்ந்துள்ளது வியக்கத்தக்கது.


எங்களுடைய தமிழ் கடல் YouTube செனலை பதிவு செய்து(Subscribe), பல தரப்பட்ட ஜாவா தொழில்நுட்பத்தை தமிழ் வழியில் இலவசமாக கற்று கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஆன்மீக பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ் கடல் YouTube செனல்


எங்களுடைய ஆங்கில வழி ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ITGARDEN YouTube செனல்


எங்களுடைய வணிக இணைய தளம் வழியாக பல கைவினை பொருட்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள்
PinePad eCommerce site
வணிக இணைய தளம் PinePad YouTube செனல்
PinePad YouTube செனல்


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *