மாத்திரையின் பொருள்

மாத்திரையின் பொருள்

சித்தர்களின் பாடல்கள் மற்றும் யோகமுறை நூல்களில் மூச்சை இழுக்கும், நிறுத்தும் மற்றும் வெளியேற்றும் கால அளவிற்கு “மாத்திரை” என்ற சொல்லையே பயன்படுத்துவர்.

மாத்திரை என்றால் கண்ணை ஒரு முறை இமைக்கும் நேரமாகும் அல்லது கைவிரலை ஒருமுறை நொடிக்கும் நேரமாகும்.

ஓம் சிவாய நம என்ற மந்திரத்தை மனத்திற்குள்ளே ஒரு முறை செபித்தால் 8 மாத்திரை எனக் கணக்காகும்.

யோகமுறை நூல்கள் மற்றும் சித்தர்களின் யோகமுறை பாடல்களில் பூரகம், கும்பகம் மற்றும் ரேசகம் என்ற சொல் பயன்படுத்தபட்டிருக்கும்.

பூரகம் என்பது வெளியிலுருக்கும் பிராண வாயுவை உள் சுவாசித்தலாகும்
கும்பகம் என்பது உள்ளே இழுத்த பிராண வாயுவை உள்ளேயே நிறுத்தி வைப்பது.
ரேசகம் என்பது உள்ளே நிறுத்திய பிராண வாயுவை மெதுவாக வெளியே விடுவது.

ரேசகம் மற்றும் பூரகத்தின்போது 16 மாத்திரை அளவும் அதாவது இருமுறை ஓம் சிவாய நம என்று செப்பிக்கும் நேரமாகும்.

கும்பகத்தின் போது 32 மாத்திரை அளவும் அதாவது நான்கு முறை ஓம் சிவாய நம என்று செப்பிக்கும் நேரமாகும்..

பிராணாயாமத்தின் போது கும்பகத்தின் அளவை அதிகப்படுத்துவதே பயிற்சி பெருபவரின் முக்கிய குறிக்கோளாகும்.


எங்களுடைய தமிழ் கடல் YouTube செனலை பதிவு செய்து(Subscribe), பல தரப்பட்ட ஜாவா(Java) ஐடி தொழில்நுட்பத்தை தமிழ் வழியில் இலவசமாக கற்று கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஆன்மீக பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ் கடல் YouTube செனல்


எங்களுடைய ஆங்கில வழி ஜாவா(Java) ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ITGARDEN YouTube செனல்


எங்களுடைய வணிக இணைய தளம் வழியாக பல கைவினை பொருட்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள்
PinePad eCommerce site
வணிக இணைய தளம் PinePad YouTube செனல்
PinePad YouTube செனல்


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *