வெண்காரக் குளிகை – அகத்தியர்

வெண்காரக் குளிகை – அகத்தியர்

சொல்லுவேன் லிங்கமொன்று நாபி யொன்று
சுகமாக வெண்காரம்திப்பி லிமி ளகும்
வெல்லுவே நேர்வாளமாறு வித மாகச்
சுத்திசெய்து சமனாகத் தானுங் கூட்டிக்
கெல்லுருவல் பழச்சாற்றால் நன்றா யாட்டி
கிருபையுடன் குன்றிபோல்நிழ லிலு லர்த்தி
நல்குவேன் பதனமாய் வைத்துக் கொண்டு
நன்மையுள்ள வாதசுரந்த தனக்குக் கேளே

லிங்கம், நாபி, வெங்காரம், திப்பிலி, மிளகு, நேர்வாளம் இவை அனைத்தையும் சுத்திசெய்து சம அளவாகக் கூட்டிக் கொள்ளவேண்டும். பிறகு நன்கு பொடித்து பழச்சாறுவிட்டு அரைத்து குன்றிமணி அளவு நிழலில் உலர்த்திப் பதனப் படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் வாத சுரத்துக்கு கீழ்கண்ட அனுபானத்தில் தரவும்.

கேளப்பா மூன்றுநா ளாறு போது
கிருபையுள்ள சர்க்கரையி லுண்ணத் தீரும்
நாளப்பா பித்தசுரந்த னக்குத் தானும்
நற்சீரகத் தினுடைய நீரிற் றாக்கு
வாளப்பா சேத்ம சுரமிஞ்சி யிலே தீரும்
வண்மையுள்ள மூன்றுநாள்கொ டுக்கும் போது
தாளப்பா சுரலமல்லாம்த வறுண் டேபோம்
தன்மையில்லா பத்தியந்தான்பு ளியா காதே. — அகத்தியர் பரிபூரணம் 400

வாதசுரத்துக்கு மூன்று நாள் ஆறுபொழுது சர்க்கரையுடன் சேர்த்துக் குளிகை உண்ண வேண்டும். பித்த சுரத்துக்கு சீரக கியாழத்தில் உண்ண வேண்டும் கபசுரத்துக்கு இஞ்சி சாற்றில் சாப்பிட வேண்டும். மூன்று நாட்கள் கொடுக்க சுரம் விலகி விடும். இம்மருந்துண்ணும் காலத்தில் புளியை சேர்க்கக் கூடாது என்கிறார்.


எங்களுடைய தமிழ் கடல் YouTube செனலை பதிவு செய்து(Subscribe), பல தரப்பட்ட ஜாவா(Java) ஐடி தொழில்நுட்பத்தை தமிழ் வழியில் இலவசமாக கற்று கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஆன்மீக பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ் கடல் YouTube செனல்


எங்களுடைய ஆங்கில வழி ஜாவா(Java) ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ITGARDEN YouTube செனல்


எங்களுடைய வணிக இணைய தளம் வழியாக பல கைவினை பொருட்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள்
PinePad eCommerce site
வணிக இணைய தளம் PinePad YouTube செனல்
PinePad YouTube செனல்


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *