வேலிப் பருத்தி – போகர்

வேலிப் பருத்தி – போகர்

Posted by

வாங்கியே மணியாக்கி வாயில் கொண்டு
வாகான படையது போல் வந்திட்டாலும்
ஏங்கியே எவ்வளவு சனங்கள் மாளும்
ஏகாந்த மூலியிது மெய்தீண்டாக் காலம்
தாங்கியே முன் அனந்தம் பின்ன னந்தம்
தயவாக ஒன்பது சுவடு வைத்து
நீங்கியே முகம்நோக்கித் தீண்டும் போது
நிசமாக மயங்கிடும் பின்மரண மாகும்.

Fashion Jewellery

இந்த மூலிகையை மணிப்போல் செய்து வயில் போட்டுக்கொண்டால் ஒரு படையே எதிரே வந்தால்கூட ஒன்றும் செய்யமுடியாதாம். வந்தவர்கள் மாள்வார்களாம் இதுவே மெய் தீண்டாக் கலையாகும் (நோக்கு வர்மம்). முன்புறம் ஒன்பது அடியும் பின்புறம் ஒன்பது அடியும் வைத்து எதிரியை பார்க்கும் போது எதிரி மயங்கி வீழ்வார்களாம் மரணமும் அடைவார்களாம்

Hygiene sanitary napkin

எங்களிடம் தரமான பக்கவிளைவுகள இல்லாத மூங்கிலால் ஆன மற்றும் சுத்தமான காட்டன் துனியால் ஆன சானட்டரி நாப்கீன்கள் விற்பனையில் உள்ளது. அதை பயன்படுத்தி உங்கள் ஆரோக்கியத்தை காத்துக்கொள்ளுங்கள்

  • இயற்கையான மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட சானட்டரி நாப்கீன்கள்
  • கலப்படம் இல்லாத காட்டன் துனியால் செய்யப்பட்ட சானட்டரி நாப்கீன்கள்
  • இயற்கை சூழலை பாதிக்காத சானட்டரி நாப்கீன்கள் Eco-Friendly Sanitary Pads
  • அரிப்பு மற்றும் பக்கவிளைவுகள் இல்லாத நாப்கீன்கள்
  • அற்புதமான உறிஞ்சும் தன்மையை கொண்டது.
  • ஒவ்வொரு நாப்கீன்களையும் வெளியை எடுத்துச்செல்ல சிறிய கவர்களுடன்கூடியது.
  • இது ஒரு Ultra-Thin Sanitary Pads

இபபோழுதே எங்கள் நாப்கீன்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

மேலும் பெண்களுக்கான அனைத்து Fashion Jewellery வகைகள் எங்களிடம் உள்ளது. PINEPAD இணையதளத்தின் உள்ள சென்று அனைத்தையும் கானுங்கள். நியமான விலையில் அனைத்து பொருட்டகளையும் shop செய்யது மகிழுங்கள் PINEPAD


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


எங்களுடைய ஆங்கில மற்றும் தமிழ் வழி ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ஆங்கில வழி கல்வி
ITGARDEN YouTube செனல்
தமிழ் வழி கல்வி
TamilKadal Tamil YouTube செனல்


Leave a Reply

Your email address will not be published.