வேலிப் பருத்தி – போகர்

வேலிப் பருத்தி – போகர்

வாங்கியே மணியாக்கி வாயில் கொண்டு
வாகான படையது போல் வந்திட்டாலும்
ஏங்கியே எவ்வளவு சனங்கள் மாளும்
ஏகாந்த மூலியிது மெய்தீண்டாக் காலம்
தாங்கியே முன் அனந்தம் பின்ன னந்தம்
தயவாக ஒன்பது சுவடு வைத்து
நீங்கியே முகம்நோக்கித் தீண்டும் போது
நிசமாக மயங்கிடும் பின்மரண மாகும்.

இந்த மூலிகையை மணிப்போல் செய்து வயில் போட்டுக்கொண்டால் ஒரு படையே எதிரே வந்தால்கூட ஒன்றும் செய்யமுடியாதாம். வந்தவர்கள் மாள்வார்களாம் இதுவே மெய் தீண்டாக் கலையாகும் (நோக்கு வர்மம்). முன்புறம் ஒன்பது அடியும் பின்புறம் ஒன்பது அடியும் வைத்து எதிரியை பார்க்கும் போது எதிரி மயங்கி வீழ்வார்களாம் மரணமும் அடைவார்களாம்


எங்களுடைய தமிழ் கடல் YouTube செனலை பதிவு செய்து(Subscribe), பல தரப்பட்ட ஜாவா(Java) ஐடி தொழில்நுட்பத்தை தமிழ் வழியில் இலவசமாக கற்று கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஆன்மீக பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ் கடல் YouTube செனல்


எங்களுடைய ஆங்கில வழி ஜாவா(Java) ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ITGARDEN YouTube செனல்


எங்களுடைய வணிக இணைய தளம் வழியாக பல கைவினை பொருட்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள்
PinePad eCommerce site
வணிக இணைய தளம் PinePad YouTube செனல்
PinePad YouTube செனல்


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *