சோழ சாம்ராஜியத்தை வீழ்த்தியது யார்

பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முண் சக்ரவர்த்தி அசோகர் இந்திய தேசத்தின் பல பகுதிகளை கைபற்றினார் மேலும் இவர் இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் நேப்பால் ஆப்கானிஸ்தான்,பங்களாதேஷ் மற்றும் பாக்கிஸ்தான்

Continue reading