ஆசையை அடக்கலாமா

உலகத்தில் ஆசை மற்றும் ஐம் புலன்களை அடக்கிவர்கள் என்று யாருமே இல்லை அனைவருக்கும் ஆசை உண்டு அந்த ஆசையை ஒரு கட்டுப்பாடுன் அனுபவிப்பதில்எந்த ஒரு தவரும் இல்லை.

Continue reading
புற வழிபாடு, அகவழிபாடு

புற வழிபாடு மற்றும் அகவழிபாடு

வெளியில் உள்ள சிற்பத்தை பார்த்து வழிபட்டு தேங்காய் உடைத்து விளக்கேற்றி வருவதால் எந்த ஒரு பயனும் இல்லை அனைத்து கோவில்களுமே நேர்மறை சக்திகளை(positive energy or cosmic

Continue reading
வள்ளலார் கொள்கைகள்

வள்ளலார் கொள்கைகள்

அனைத்து உயிர்களிடத்தும் அன்பு செலுத்த வேண்டும். உயிர்க் கொலை செய்யக் கூடாது. புலால் உண்ணக் கூடாது. கடவுள் ஒருவரே! அவரே அருட்பெரும்ஜோதி ஆண்டவர். சிறு தெய்வ வழிபாடு

Continue reading