வள்ளலார் வாழ்க்கை வரலாறு 4

வள்ளலார் வாழ்க்கை வரலாறு 4

அண்ணியார் விருப்பப்படி வள்ளல் பெருமான் மறுநாள் விட்டிற்கு வந்தார். தனக்கென ஒதுக்கப்பட்ட மேல்மாடி அறையில் புத்தகங்களுடன் சென்றுவிட்டார்

Continue reading
வள்ளலார் வாழ்க்கை வரலாறு 3

வள்ளலார் வாழ்க்கை வரலாறு 3

அண்ணியார் விருப்பப்படி வள்ளல் பெருமான் மறுநாள் விட்டிற்கு வந்தார். தனக்கென ஒதுக்கப்பட்ட மேல்மாடி அறையில் புத்தகங்களுடன் சென்றுவிட்டார்

Continue reading
வள்ளலார் வாழ்க்கை வரலாறு 2

வள்ளலார் வாழ்க்கை வரலாறு 2

வள்ளல் பெருமான் பள்ளி பருவம் எய்தியதும் தமையனார் சபாபதி பிள்ளையே அவருக்கு கல்வி பயிற்சியைத் தொடங்கிவைத்தார். பின்னர் தமதாசிரியராகிய காஞ்சிபுரம்

Continue reading
வள்ளலார் வாழ்கை வரலாறு – 1

வள்ளலார் வாழ்கை வரலாறு – 1

தமிழ் நாட்டில் கடலுர் மாவட்டம் சிதம்பரம் வட்டத்தில் சிதம்பரத்திற்கு வடமேற்கு 20 கி மீ தொலைவில் உள்ள மருதூரில் திரு அருட்பிரகாச வள்ளலார் அவதரித்தார்

Continue reading
கருவூரார் வாழ்க்கை வரலாறு

கருவூரார் வாழ்க்கை வரலாறு – பாகம்1

கருவூரார் என்ற இச்சித்தரின் பெற்றோர் ஊர் ஊராகச் சென்று, ஆங்காங்கே இருந்த திருக் கோயில்களிலிருக்கும் பஞ்சலோகச் சிலைகளைச் செப்பனிட்டுக் கொடுத்தும்

Continue reading

கருவூரார் வாழ்க்கை வரலாறு – பாகம்1

கருவூரார் என்ற இச்சித்தரின் பெற்றோர் ஊர் ஊராகச் சென்று, ஆங்காங்கே இருந்த திருக் கோயில்களிலிருக்கும் பஞ்சலோகச் சிலைகளைச் செப்பனிட்டுக் கொடுத்தும் அல்லது புதுச்சிலைகளை வார்த்துக் கொடுத்தும் தொழில்

Continue reading

இராமதேவர் அருளிய இருமல் மருந்து

அருநெல்லி தான்றிக்கா யிஞ்சிநேராம் அதையிடித்துச் சட்டியிட்டு யெட்டொன்றாக்கித் திரிகடுகு பொடியிலிட்டுத் திரிநாட்கொள்ளத் தீராத

Continue reading
பாம்பாட்டி சித்தர் வரலாறு பாகம் 1

பாம்பாட்டி சித்தர் வரலாறு நிறைவு பகுதி

உடனே மன்னர் உருவிலிருந்த சித்தர் பாலும், பழமும் விழுங்கிய வாய், உயிர் போன பின், மண்ணையும் விழுங்கும் இதனை நீ மறக்கலாகுமா. என்று பொருள்படுமாறு

Continue reading
பாம்பாட்டி சித்தர் வரலாறு பாகம் 1

பாம்பாட்டி சித்தர் வரலாறு பாகம் 6

உடனே இறந்த மன்னரின் உடம்பு உயிர் பெற்று மெல்ல அசைந்தது. கண்கள் சட்டெனத் திறந்தன. அரசர் எழுந்து அமர்ந்தார். அது கண்டு அரசியும்,

Continue reading