நந்தீசர் வாழ்க்கை வரலாறு

நந்தீசர் வாழ்க்கை வரலாறு – பாகம் 1

வீரகன் என்பது நந்தீசர் இயற்பெயராகும். சிவகணங்களில் ஒருவராக இருந்த நந்தீசர் அன்னை உமையவளின் அந்தப்புரக் காவலராக இருந்தவர் ஆவார். ஒரு முறை

Continue reading
சிவவாக்கியர் வாழ்க்கை வரலாறு - பாகம்2

சிவவாக்கியர் வாழ்க்கை வரலாறு – நிறைவு பகுதி

மறுநாள் மூங்கில் வெட்ட வந்த சிவவாக்கியர் தாம் முதல் நாள் மூங்கிலை வெட்டிய இடத்திற்கு வந்தார். அங்கு இளைஞர்கள் நான்கு பேரும் பிணமாகக் கிடப்பதைக்

Continue reading
சிவவாக்கியர் வாழ்க்கை வரலாறு - பாகம்5

சிவவாக்கியர் வாழ்க்கை வரலாறு – பாகம்5

இவ்வாறு பயந்தபடி சிவவாக்கியர் நின்று கொண்டு இருந்தபோது, நான்கு இளைஞர்கள் அவ்வழியே வந்தனர். சிவவாக்கியரைக் கண்டதும் அவர்கள் எதனால் சிவவாக்கியர்

Continue reading
சிவவாக்கியர் வாழ்க்கை வரலாறு - பாகம்2

சிவவாக்கியர் வாழ்க்கை வரலாறு – பாகம்4

காட்டிற்க்கு மூங்கில் வெட்டச் சென்றிருந்த அப் பெண்ணின் பெற்றோரும் பிறரும் தங்கள் இருப்பிடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தனர். தங்கள் இருப்பிடத்தில் ஓய்வெடுத்தபடி

Continue reading
சிவவாக்கியம்

சிவவாக்கியர் வாழ்க்கை வரலாறு – பாகம்3

அவர் செல்லும் வழியெங்கும், தன் குரு உபதேசித்தபடி தவம் இயற்றினார். இச்சாதனையின் பயனாய் கலைமகள் அவரது நாவிலிருந்து நடமிட்டாள். தாம்

Continue reading
சிவவாக்கியர் வாழ்க்கை வரலாறு - பாகம்2

சிவவாக்கியர் வாழ்க்கை வரலாறு – பாகம்2

சித்தர் பெருமானின் கனிவான பேச்சும் அன்பான உபசரிப்பும் சிவவாக்கியரை அவர்பால் ஈர்த்தன. சித்தர் சுட்டிக் காட்டிய பலகை மீது சிவவாக்கியர் அமர்ந்ததுமே

Continue reading