வித்தியாச குரு பகவான்

வித்தியாச குரு பகவான்

குரு பரிகார தலங்களுள் ஒன்றாக திகழ்கிறது தஞ்சைக்கு அருகிலுள்ள திட்டை. மூலவர் வசிஷ்டேசுவரர் வித்தியாசமான சதுரலிங்க வடிவில் காட்சியளிக்கிறார்.

Continue reading
கலியுகத்தின் இறுதி காலம்

இல்லறமே நல்லறம் – கோரக்கர்

வித்தென்ற மரமின்ன தென்று காணா வீணர்களும் காவி கட்டி விருதாவாகப் புத்தகமாங் காவியங்கள் புராண சாத்திரம் புதுப்புதுப் பூசை வழி நிவே தனங்கள்

Continue reading
கலியுகத்தின் இறுதி காலம்

கலியுகத்தின் இறுதி காலம்

அந்தநாள் அக்காலம் நமது நாட்டில் அநேகவிதப் பஞ்சங்கள் அவத்தை மெத்த சந்தேக மில்லாமல் சாட்சி யப்போ சாற்றிடுவே னாகாயந் தனிற் களாங்கம்

Continue reading
அகத்தியர் அருளிய வசிய விபூதி-பாடல்-விளக்கம்

அகத்தியர் அருளிய வசிய விபூதி

கிருபையுள்ள புலத்தியனேவ சிய மொன்று கெணிதமுடன் செல்லுகிறே னன்றாய் கேளு துருவமுள்ள வுருத்திரபூமி யிலே சென்று சுகமாக வெந்தஅஸ்திநீயெ டுத்து மைந்தா

Continue reading

இராமதேவர் வாழ்கை வரலாறு – பகுதி 1

இராமதேவர் புலத்தியரிடம் சீடராக இருந்தவர் என்றும், விஷ்ணு குலத்தில் தோன்றிய பிராமணர் என்றும் பின் வீரம்

Continue reading
ருத்ராட்சம்

ருத்ராட்சம்

ருத்ராட்சத்தைப் பற்றிய குறிப்புகள் சிவபுராணம், தேவிபாகவதம், லிங்கபுராணம் போன்ற நூல்களில் காணப்படுகின்றன. திரிபுராசுரன் என்ற அரக்கனைக் கொன்று,

Continue reading