இராமதேவரின் விக்கலுக்கான மருந்து

பெருவயிருக்கு – இராமதேவர் சித்தர்

கிழவியென்ற முருங்கைத்தோல் பொடியதாக்கிக் கிரகித்துக் காயமெட்டி லொன்றுதசேர்த்து பழையபடி பொடித்தூவி காயவைத்துப் பதிவான வெகுகடிதூள்

Continue reading
யாகோபு சித்தர்

பிரண்டை ரசம் – யாகோபு சித்தர்

நாருநீ பிரண்டை பிடி சட்டியிட்டு நல்லுள்ளி அதிநேரே பாணியிட்டு பாருநீ சட்டியிலே போட்டவித்துப் பதிவாக அதைக்கடைந்து வைத்துக்கொண்டு மோருஒரு படிவார்த்து

Continue reading
இராமதேவரின் விக்கலுக்கான மருந்து

இராமதேவரின் விக்கலுக்கான மருந்து

குழந்தைகளுக்கு விக்கல் வந்தால் நல்லது ஆனால் பெரியவர்களுக்கு விக்கல் வந்தால் அது ஆபத்தானது என்று பேச்சு வழக்கில்

Continue reading
கருவூரார் வாழ்க்கை வரலாறு

கருவூரார் வாழ்க்கை வரலாறு – பாகம்2

பின் அங்கிருந்து கருவூர்த் தேவர் ஒரு விஷ்ணு ஆலயத்தை அடைந்து அங்கு உறையும் பெருமானை அழைத்தார். அவர் வராததால் அக்கோயில் பூசையற்றுப் போகுமாறு

Continue reading
வைராக்கியம் – அகத்தியர்

வைராக்கியம் – அகத்தியர்

நாட்டமென்ற பூரணத்தைக் காண வென்றால் நன்மையுள்ள சற்குருவாற் காண வேண்டும் ஓட்டமென்ற வோட்டமெல்லாம் வோடா தேநீ ஒருமனதாய் சுழிமுனையிலு கந்து நில்லு

Continue reading
நந்தீசர் வாழ்க்கை வரலாறு

நந்தீசர் வாழ்க்கை வரலாறு – பாகம் 1

வீரகன் என்பது நந்தீசர் இயற்பெயராகும். சிவகணங்களில் ஒருவராக இருந்த நந்தீசர் அன்னை உமையவளின் அந்தப்புரக் காவலராக இருந்தவர் ஆவார். ஒரு முறை

Continue reading
சிவவாக்கியர் வாழ்க்கை வரலாறு - பாகம்2

சிவவாக்கியர் வாழ்க்கை வரலாறு – நிறைவு பகுதி

மறுநாள் மூங்கில் வெட்ட வந்த சிவவாக்கியர் தாம் முதல் நாள் மூங்கிலை வெட்டிய இடத்திற்கு வந்தார். அங்கு இளைஞர்கள் நான்கு பேரும் பிணமாகக் கிடப்பதைக்

Continue reading

அகத்தியர் கூறும் அவர் நூல் விவரம்

கேளப்பா மூன்றுலட்சங் காப்பு சொன்னேன் கிருபையுள்ள வர்தமது லட்சங் காப்பு சூளப்பா வைத்தியத்திலிரெண்டு லட்சஞ் சொன்னேன் அவற்றைக் குறுக்கியிரு

Continue reading
சிவவாக்கியர் வாழ்க்கை வரலாறு - பாகம்5

சிவவாக்கியர் வாழ்க்கை வரலாறு – பாகம்5

இவ்வாறு பயந்தபடி சிவவாக்கியர் நின்று கொண்டு இருந்தபோது, நான்கு இளைஞர்கள் அவ்வழியே வந்தனர். சிவவாக்கியரைக் கண்டதும் அவர்கள் எதனால் சிவவாக்கியர்

Continue reading