எது-கடவுள்-செயல்

எது கடவுள் செயல்

கும்பலாக இருந்த பூனைகள் மீது பசியோடு பாய இருந்த ஒரு சிங்கம், ஏதோ ஓர் எண்ணம் தடுக்க, பூனைகள் பேச்சை கேட்கத் தொடங்கியது. வானத்தை பார்து இறைவனிடம்

Continue reading
ஆறு ஆதார சக்கரம்

ஆறு ஆதார சக்கரம்

நம் உடம்பில் ஏறக்குறைய முதுகெலும்புக்குக்கீழ் முதல் புறுவமத்தி வரை ஆறு ஆதார சக்கரம் உள்ளதாக சித்த பெருமக்கள் கூறுகின்றனர். அந்த ஒவ்வொரு சக்கரத்தையும் தாமரை மலராக உருவகம்

Continue reading