சோழ சாம்ராஜியத்தை வீழ்த்தியது யார்

பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முண் சக்ரவர்த்தி அசோகர் இந்திய தேசத்தின் பல பகுதிகளை கைபற்றினார் மேலும் இவர் இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் நேப்பால் ஆப்கானிஸ்தான்,பங்களாதேஷ் மற்றும் பாக்கிஸ்தான்

Continue reading

பாதுகாப்பான சானிட்டரி நாப்கீன்களை பயன்படுத்துங்கள் ஆரோக்யத்துடன் வாழுங்கள்

உங்களில் எத்தனை பேர் பாதுகாப்பான சானிட்டரி நாப்கின் பயன்படுத்தி

Continue reading

காக்கிஸ்(Coccyx) எலும்பின் ரகசியம். ஒரு ஆன்மாவின் அடுத்த ஜன்மம் இங்கு இருந்தே உருவாகிறது

முதுகுதண்டின் கீழ் வால்பகுதி போன்ற ஒரு எலும்பு உள்ளது. இந்த எலும்பால் பிற உள் உறுப்புகளுக்கு எந்த பயனும் கிடையாது எனவே இந்த எலும்பு எதற்கும் பயன்படாது

Continue reading
கனவு தொடர்ச்சி......

கனவு தொடர்ச்சி……

மனித நிலையே ஒரு இரண்டாஙக்கெட்டான் நிலை ஒரு குறிப்பிட்ட அலை வரிசைக்கு மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அலை வரிசைக்கு கீழும் நம் காதுகள் ஓசையினைக் கேளாது ஒளியும்

Continue reading