துளசியின் அருமை

துளசியின் அருமை

இயற்கை தந்த மூலிகைகளில் துளசி ஒரு அற்புதமான ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும். இது அனைத்து நோய்களையும் தீர்க்கும் மருத்துவ குணங்கள் உண்டு. சித்தர்களாலும் முனிவர்களாலும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்ட

Continue reading
மாத்திரையின் பொருள்

மாத்திரையின் பொருள்

சித்தர்களின் பாடல்கள் மற்றும் யோகமுறை நூல்களில் மூச்சை இழுக்கும், நிறுத்தும் மற்றும் வெளியேற்றும் கால அளவிற்கு “மாத்திரை” என்ற சொல்லையே

Continue reading
எப்படி வந்தது ஏழு நாள்?

எப்படி வந்தது வாரத்தில் ஏழு நாள்?

ரிக் வேதத்தில் சூரியன் ஏழு குதிரைகள் பூட்டிய ரதத்தில் பவனி வருவதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த ரதத்தின் சக்கரங்களே காலச்சக்கரம். ஏழு குதிரைகள்

Continue reading
அண்ணாமலை-சிறப்பு

அண்ணாமலை சிறப்பு

அருணாசலம் என்பதற்கு “நெருப்பு மலை” அல்லது “அக்கி மலை” என்று பொருள். அதாவது, “அருணம்” என்பது நெருப்பு, அக்னி, சிவப்பு என்றும், “அசலம்” என்பது மலை அல்லது

Continue reading
மார்கழி-என்றால்-என்ன

மார்கழி என்றால் என்ன?

மார்க்கசீர்ஷம் என்ற வடமொழிச் சொல்லே தமிழில் மார்கழி ஆனது. மார்க்க என்றால் வழி சீர்ஷம் என்றால் மேலான. ஆக, மார்கழி என்றால் மேலான வழி எனப்பொருள். பக்தியே

Continue reading
திருநள்ளாறும்-சனிகிரகமும்

திருநள்ளாறும் சனிகிரகமும்

பூமத்திய ரேகையில் சூரியனுடைய கதிர்வீச்சு எப்படி அதிகமாகவும், அருகிலும் இருக்கிறதோ, அதேபோல் சனி கிரகத்தினுடைய நீள் வட்ட பாதையில்

Continue reading