ஸ்ரீ மகா பிரத்தியங்கிரா தேவி

ஸ்ரீ மகா பிரத்தியங்கிரா தேவி

அருள்தரும் மகா பிரத்தியங்கிரா தேவி ஆலயம் தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணத்தில் அய்யாவடி (ஐவர்பாடி) என்ற கிராமத்தில்அமைந்துள்ளது இந்த

Continue reading
துளசியின் அருமை

துளசியின் அருமை

இயற்கை தந்த மூலிகைகளில் துளசி ஒரு அற்புதமான ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும். இது அனைத்து நோய்களையும் தீர்க்கும் மருத்துவ குணங்கள் உண்டு. சித்தர்களாலும் முனிவர்களாலும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்ட

Continue reading
மாத்திரையின் பொருள்

மாத்திரையின் பொருள்

சித்தர்களின் பாடல்கள் மற்றும் யோகமுறை நூல்களில் மூச்சை இழுக்கும், நிறுத்தும் மற்றும் வெளியேற்றும் கால அளவிற்கு “மாத்திரை” என்ற சொல்லையே

Continue reading
எப்படி வந்தது ஏழு நாள்?

எப்படி வந்தது வாரத்தில் ஏழு நாள்?

ரிக் வேதத்தில் சூரியன் ஏழு குதிரைகள் பூட்டிய ரதத்தில் பவனி வருவதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த ரதத்தின் சக்கரங்களே காலச்சக்கரம். ஏழு குதிரைகள்

Continue reading
அண்ணாமலை-சிறப்பு

அண்ணாமலை சிறப்பு

அருணாசலம் என்பதற்கு “நெருப்பு மலை” அல்லது “அக்கி மலை” என்று பொருள். அதாவது, “அருணம்” என்பது நெருப்பு, அக்னி, சிவப்பு என்றும், “அசலம்” என்பது மலை அல்லது

Continue reading