இராமதேவர் வாழ்கை வரலாறு – பகுதி 1

இராமதேவர் புலத்தியரிடம் சீடராக இருந்தவர் என்றும், விஷ்ணு குலத்தில் தோன்றிய பிராமணர் என்றும் பின் வீரம்

Continue reading
தோற்றம் கண்டு முடுடிவு செய்யாதீர்!

தோற்றம் கண்டு முடுடிவு செய்யாதீர்!

உஜ்ஜயினி நகரில் உயர்குலத்தில் பிறந்த ஒரு சிறுவன், சூழ்நிலை காரணமாக ஆடுமேய்ப்பவர் இல்லத்தில் வளர்ந்தான். பெரியவன் ஆனதும், அவனும் ஆடு

Continue reading
தஞ்சை அரசாளும் மீனாட்சி

தஞ்சை அரசாளும் மீனாட்சி

மதுரையில் தானே மீனாட்சி அரசாட்சி செய்கிறாள் தஞ்சையிலுமா அவளாட்சி நடக்கிறது என்பவர்கள், இந்தச் செய்தியைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மதுரையில்,

Continue reading
ருத்ராட்சம்

ருத்ராட்சம்

ருத்ராட்சத்தைப் பற்றிய குறிப்புகள் சிவபுராணம், தேவிபாகவதம், லிங்கபுராணம் போன்ற நூல்களில் காணப்படுகின்றன. திரிபுராசுரன் என்ற அரக்கனைக் கொன்று,

Continue reading
வர்மம்த்தின் தோற்ற்ம்

வர்மத்தின் தோற்றம்

ஈசனும் பார்வதியும் ஒரு காடு வழியாக வரும்பொழுது ஒரு வேடன் மரத்திலிருந்து கீழே விழுந்து படாத  இடத்தில் அடிப்பட்டு, உயிருக்குப் போராடிக் கொண்டிருந்தான். தாய் பார்வதி சிவனிடம்

Continue reading