புகழ் பெற்ற 308 வைணவ ஸ்தலங்களின் பெயர்

கல்லங்குறிச்சி கலியுகவரதராஜப் பெருமாள் திருக்கோயில் , அரியலூர் 2 . அரியலூர் கோதண்டராமர் திருக்கோயில் , அரியலூர் 3. கேஷாராய்பட்டன் கேசவராய்ஜி திருக்கோயில் , பூந்தி 4.

Continue reading
புற வழிபாடு, அகவழிபாடு

புற வழிபாடு மற்றும் அகவழிபாடு

வெளியில் உள்ள சிற்பத்தை பார்த்து வழிபட்டு தேங்காய் உடைத்து விளக்கேற்றி வருவதால் எந்த ஒரு பயனும் இல்லை அனைத்து கோவில்களுமே நேர்மறை சக்திகளை(positive energy or cosmic

Continue reading
வள்ளலார் கொள்கைகள்

வள்ளலார் கொள்கைகள்

அனைத்து உயிர்களிடத்தும் அன்பு செலுத்த வேண்டும். உயிர்க் கொலை செய்யக் கூடாது. புலால் உண்ணக் கூடாது. கடவுள் ஒருவரே! அவரே அருட்பெரும்ஜோதி ஆண்டவர். சிறு தெய்வ வழிபாடு

Continue reading
கனவு தொடர்ச்சி......

கனவு தொடர்ச்சி……

மனித நிலையே ஒரு இரண்டாஙக்கெட்டான் நிலை ஒரு குறிப்பிட்ட அலை வரிசைக்கு மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அலை வரிசைக்கு கீழும் நம் காதுகள் ஓசையினைக் கேளாது ஒளியும்

Continue reading
தியானம் ஒரு சிறு பார்வை

தியானம் ஒரு சிறு பார்வை

தியானம் என்பது அலைபாயும் நம் மனதை ஒருநிலை படுத்தும் நிலையே தியானமாகும். தியானம் இப்படி தான் செய்யவேண்டும் என்ற எந்த வரைமுறையும் கிடையாது

Continue reading