வள்ளலார் வாழ்கை வரலாறு – 1

வள்ளலார் வாழ்கை வரலாறு – 1

தமிழ் நாட்டில் கடலுர் மாவட்டம் சிதம்பரம் வட்டத்தில் சிதம்பரத்திற்கு வடமேற்கு 20 கி மீ தொலைவில் உள்ள மருதூரில் திரு அருட்பிரகாச வள்ளலார் அவதரித்தார்

Continue reading
இராமதேவரின் விக்கலுக்கான மருந்து

பிரண்டை சூரணம் – இராமதேவர்

ஒரு நாழி தாய்ப்பாலில் பிரண்டையிட்டு அவித்து எடுத்து கொள்ள வேணடுமாம் அந்த பிரண்டையை பாலுடன் சேர்த்துப் பிழிந்து கொள்ள வேணடுமாம்

Continue reading
பொன்னாங் கன்னித் தைலம் – இராமதேவர்

பொன்னாங் கன்னித் தைலம் – இராமதேவர்

தோணாம லிராவணன் சிறையெடுத்த தோகைபொன்னாங் கன்னிதனைப் பிடுங்கிவந்து நாணாதே கல்லுரலி லிட்டுநைய நலம்பெறவே திலகமுன்

Continue reading
திருமூலர் புலம்பல்கள்

உடலும் இறைவனும் – திருமூலர்

காயப்பை ஒன்று சரக்குப் பலவுள மாயப்பை ஒன்றுண்டு மற்றுமோர் பையுண்டு காயப்பைக் குள்நின்ற கள்வன் புறப்பட்டால் மாயப்பை மண்ணாய் மயங்கிய வாறே.

Continue reading
கருவூரார் வாழ்க்கை வரலாறு

கருவூரார் வாழ்க்கை வரலாறு – பாகம்1

கருவூரார் என்ற இச்சித்தரின் பெற்றோர் ஊர் ஊராகச் சென்று, ஆங்காங்கே இருந்த திருக் கோயில்களிலிருக்கும் பஞ்சலோகச் சிலைகளைச் செப்பனிட்டுக் கொடுத்தும்

Continue reading