வள்ளலார் கொள்கைகள்

வள்ளலார் கொள்கைகள்

அனைத்து உயிர்களிடத்தும் அன்பு செலுத்த வேண்டும். உயிர்க் கொலை செய்யக் கூடாது. புலால் உண்ணக் கூடாது. கடவுள் ஒருவரே! அவரே அருட்பெரும்ஜோதி ஆண்டவர். சிறு தெய்வ வழிபாடு

Continue reading
வள்ளலார் வாழ்க்கை வரலாறு 4

வள்ளலார் வாழ்க்கை வரலாறு 4

அண்ணியார் விருப்பப்படி வள்ளல் பெருமான் மறுநாள் விட்டிற்கு வந்தார். தனக்கென ஒதுக்கப்பட்ட மேல்மாடி அறையில் புத்தகங்களுடன் சென்றுவிட்டார்

Continue reading
வள்ளலார் வாழ்க்கை வரலாறு 3

வள்ளலார் வாழ்க்கை வரலாறு 3

அண்ணியார் விருப்பப்படி வள்ளல் பெருமான் மறுநாள் விட்டிற்கு வந்தார். தனக்கென ஒதுக்கப்பட்ட மேல்மாடி அறையில் புத்தகங்களுடன் சென்றுவிட்டார்

Continue reading
வள்ளலார் வாழ்க்கை வரலாறு 2

வள்ளலார் வாழ்க்கை வரலாறு 2

வள்ளல் பெருமான் பள்ளி பருவம் எய்தியதும் தமையனார் சபாபதி பிள்ளையே அவருக்கு கல்வி பயிற்சியைத் தொடங்கிவைத்தார். பின்னர் தமதாசிரியராகிய காஞ்சிபுரம்

Continue reading
வள்ளலார் வாழ்கை வரலாறு – 1

வள்ளலார் வாழ்கை வரலாறு – 1

தமிழ் நாட்டில் கடலுர் மாவட்டம் சிதம்பரம் வட்டத்தில் சிதம்பரத்திற்கு வடமேற்கு 20 கி மீ தொலைவில் உள்ள மருதூரில் திரு அருட்பிரகாச வள்ளலார் அவதரித்தார்

Continue reading